GYSE探针

♦规格

         上述精度适用于有效行程300mm以上的传感器。

♦尺寸

♦连接器(直线型)(标准)                                         ♦连接器(L型)                                               ♦连接器(尾纤型)

♦可拆卸探头元件

♦有效行程   15-7600mm

♦材质    探针头:铝合金    探杆:SUS304

♦磁铁  采用No.2Y标准

♦所用连接器:REMO生产  (直线型和T型外壳材质:黄铜镀镍)

 

 

 

GYSE系列为最小分辨率可达1um的高精度一体式探针,具有模拟输出,SSI输出,增量输出等3中输出模式。其中模拟输出型还可以进行速度的输出。
另外使用两块磁铁还可以进行两点间距离或者各自位置的输出。本系列可将传感器元件从壳体中取出进行交换,也可通过另行销售的软件在客户端
进行零档调整功能强大。